Consumentenrecht

Uw Rechten als Klant

Als klant heeft u recht op een kwaliteitsproduct dat voldoet aan redelijke verwachtingen. Dit betekent dat elk product, met een nog geldige garantie, moet presteren zoals u mag verwachten bij normaal gebruik.

Indien u een aankoop doet op Miri.nl en het product voldoet niet aan de verwachte standaard, dan is MiRi Home & Living daarvoor verantwoordelijk. Dit betekent dat MiRi Home & Living wettelijk verplicht is om producten van goede kwaliteit te leveren. Als uw verwachtingen echter ongegrond, te hoog of niet realistisch waren, en het product voldoet wel aan de standaard, dan is MiRi Home & Living niet aansprakelijk.

Verantwoordelijkheid en Schadevergoeding

Indien Miri.nl u een product verkoopt dat niet aan de normen voldoet, kunt u Miri.nl hiervoor verantwoordelijk stellen. U heeft immers een transactie met Miri.nl voltooid. Miri.nl volgt alle wettelijke verplichtingen die in Nederland gelden voor productaansprakelijkheid.

Schadevergoeding Eisen

Als u schade lijdt door een gebrekkig product van Miri.nl en u wilt een vergoeding eisen, moet u de oorzaak en het effect van de schade duidelijk vastleggen. Met andere woorden, het causale verband tussen het defect en de schade moet bewezen worden. Een simpel aankoopbewijs van een glazen tafel waarop het Miri.nl product is gevallen, is niet voldoende. U bent ook verplicht om de schade zo veel mogelijk te beperken. Overleg met Miri.nl over hoe u het beste met de schadesituatie om kunt gaan, kan latere misverstanden en emoties voorkomen.